ข้อมูลแพทย์

พญ. ธนภสร ทรัพย์ยิ่ง

แผนกกุมารเวช

ระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 18:00 น.
วันพุธ
08:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544

 

 - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ. 2550

 

 

 - วุฒิบัตร สาขาระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ. 2552