ข้อมูลแพทย์

พญ. รพีพร วิเศษฐานนท์

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
11:00 - 13:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2545

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2551

- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2554 

<