ข้อมูลแพทย์

พญ. สุวิมล วัชรสินธุ์

กุมารเวช

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545

- วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ.2550 

 

<