ข้อมูลแพทย์

พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี พ.ศ.2537