ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ดวงฤดี จิรปฐมสกุล

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอัยดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540

- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547