ข้อมูลแพทย์

ทพญ. วัชรี เล้าชัยวัฒน์

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

รักษารากฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
10:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2538

           - ประกาศนียบัตร สาขาเอ็นโดดอนด์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542