ข้อมูลแพทย์

นพ. พริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์

แผนกสูติ-นรีเวช

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2551

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พ.ศ.2555

           - หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ..2558