ข้อมูลแพทย์

นพ.สุทธจิต ลีนานนท์

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
18:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า