ข้อมูลแพทย์

นพ. อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล .ศ. 2537

 - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2544

- ประกาศนียบัตร  สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า รพ.พระมงกุฎเกล้า.ศ. 2550