ข้อมูลแพทย์

นพ. ศุภชัย กิตติเกษมศิลป์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.เลิดสิน พ.ศ. 2547

- ประกาศนียบัตร  สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2552

 

 

<