ข้อมูลแพทย์

นพ.ภัคภูวินทร์ ศศิเสรีวิชญ์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ข้อสะโพกและข้อเข่า/เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
12:00 - 16:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
11:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .ศ.2549

     - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.วชิรพยาบาล พ.ศ.2556

     - ประกาศนียบัตร สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า  รพ.วชิรพยาบาล พ.ศ.2558

     - ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬา  รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559