ข้อมูลแพทย์

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
14:30 - 19:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

   - วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2555