ข้อมูลแพทย์

ปริฉัตร ต.ศรีวงษ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

   - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.. 2548


   - วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ..2554