ข้อมูลแพทย์

จันทิมา ชัฎไพศาล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

   - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2548


   - วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ.2555


   - ประกาศนียบัตร สาขา มะเร็งศรีษะ และลำคอ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ.2555


 

<