ข้อมูลแพทย์

นพ.วีระชัย ฦาชา

แผนกศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป


  •