ข้อมูลแพทย์

พญ.ฤทัยรัตน์ วินิจฉัย

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขาต้อหิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
สัปดาห์ที 1,2,4,5
วันอาทิตย์
09:00 - 13:00 น.
สัปดาห์ที่ 2

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สถาบันพระบรมราชชนกมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2548

- วุฒิบัตร จักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) พ.ศ.2554

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555

M.D.,Faculty of Medicine, Praboromarajchanok Institute Mahidol University, 2005

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Mettapracharak Watraikhing Hospital, 2011

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Glaucoma Prince of Songkla University, 2012