ข้อมูลแพทย์

พญ.ฤทัยรัตน์ วินิจฉัย

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขาต้อหิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
สัปดาห์ที 1,2,4,5
วันอาทิตย์
09:00 - 13:00 น.
สัปดาห์ที่ 2

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สถาบันพระบรมราชชนกมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2548

- วุฒิบัตร จักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) พ.ศ.2554

 

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555