ข้อมูลแพทย์

พญ. จุฬาภัณฑ์ ราชวงษ์

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .ศ.2554

- M.D.,Faculty of Medicine  Chiang Mai University, 2011

 - ประกาศนียบัตร Research Fellow in Clinical Dermatology รพ.รามาธิบดี .ศ.2558

<