ข้อมูลแพทย์

นพ.ธิติ ชินะจิตพันธ์

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
07:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

  - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2557