ข้อมูลแพทย์

พญ. เหมวดี ศรีจงใจ

แผนกสูติ-นรีเวช

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี พ.ศ.2550
- วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี  พ.ศ.2552