ข้อมูลแพทย์

นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์

แผนกศัลยกรรมเต้านม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

  • Certificate Clinical Fellowship in Laparoscopic and Endoscopic Surgery (Imperial College University of London, UK)

  • Certificate Clinical Fellowship in Breast Surgery (Imperial College University of London, UK)

  • Clinical Attachment Course on Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (Imperial College University of London, UK)


  •