ข้อมูลแพทย์

นพ.องอาจ พฤทธิภาส

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
15:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์
14:00 - 18:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้าฯ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545


      - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ  พ.ศ.2553 

-ผู้ชี่ยวชาญ ด้านข้อกระดูกสะโพกและข้อเข่า Specialist in Adult Hip& Knee Reconstruction