ข้อมูลแพทย์

พญ. สุกัลยา รัศมีสุนทรางกูล

กุมารเวช

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้นกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 14:30 น.
วันเสาร์
08:30 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

     - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


     - ประกาศนียบัตรสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 

<