ข้อมูลแพทย์

พญ. ภาสจุฑา รัตนศุกล

กุมารเวช

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:30 - 15:00 น.
วันพุธ
09:30 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:30 - 15:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 11:00 น.
เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,4,5
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 

 - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 255
 - วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 2554

 

<