ข้อมูลแพทย์

พญ.เจนจิรา ไอยรากาญจนกุล

แผนกกุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554
  • วุฒิบัติกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ พ.ศ.2558