ข้อมูลแพทย์

พญ. ณัฐกานต์ ศรีประทักษ์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:00 - 14:00 น.
วันอังคาร
07:00 - 14:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
07:00 - 14:00 น.
วันศุกร์
07:00 - 14:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- 2551  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- 2557 วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า 
- 2559 Clinical neurophysiology and epilepsy case western reserve university & university hospital case medical center 
- International diplomale, The American Board of clinical neurophysiology 

M.D.,Faculty of Medicine, BMA Medical College & Vajira Hospital ,2008

Diploma of the Thai Board of Neurology  Phramongkutklao Hospital,2014