ข้อมูลแพทย์

นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

แผนกศัลยกรรมเต้านม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • ศัลยแพทย์

  • แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

  • ปริญญาตรีการบริหารสาธารณสุข (บริหารโรงพยาบาล) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ปริญญาโทบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตศึกษา ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  •