ข้อมูลแพทย์

ทพญ. พิจิตรา วัชราภิชาติ

ทันตกรรม

รากฟันเทียม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:30 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง
-Master of science in Dental surgery and Implantology,International Medical college,University Hospital of Muenster,Germany

-Master of science in Implant Dentistry,Mahidol University,Bangkok