ข้อมูลแพทย์

พญ. กีรตินัษฏฐ์ ฉายวัฒนะ

รังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 20:00 น.
วันพุธ
08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552

     - วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ.2556
<