ข้อมูลแพทย์

นพ.ชัชชัย เต็มยอด

แผนกศัลยกรรมทรวงอก

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 12:00 น.
ออกตรวจโรคศัลยกรรมทรวงอกที่แผนกศูนย์หัวใจ
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
ออกตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไปที่แผนกศัลยกรรม
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
ออกตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไปที่แผนกศัลยกรรม
วันพฤหัสบดี
เฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

     - แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

     - แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก - หัวใจ

     - วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์

     - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

     - สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Diploma of the Thai Board of  Surgery

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Thoracic Surgery