ข้อมูลแพทย์

พญ. ฐิติพร ฟางสะอาด

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

         กุมารแพทย์ สาขา ระบบประสาทวิทยาในเด็ก

 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2547

- ประกาศนียบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา พ.ศ. 2549

 

<