ข้อมูลแพทย์

พญ.ปณัชยา น้อยวงศ์

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 14:00 น.
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล .ศ. 2553
- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาฯ  พ.ศ. 2557