ข้อมูลแพทย์

พญ. ปณัชยา น้อยวงศ์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 10:30 น.
สัปดาห์ที่ 3

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล .ศ. 2553
- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาฯ  พ.ศ. 2557

 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2010

Diploma of the Thai Board of Neurology  King Chulalongkorn Memorial  Hospital ,2014

<