ข้อมูลแพทย์

พญ. นภัสวรรณ์ ศรีนันต์วรา

แผนกรังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2554
      - วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561