ข้อมูลแพทย์

นพ.ทองคำ สุนทรเทพวรากุล

แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 11:30 น.

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

  • อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานทางสาขาเอนโดครีน มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Fellowship  Endocrinology  (รพ.ศิริราช)

  • Certificate  Traineeship  in  Endocrinology  and  Thyroid Research  at  University  of  Chicago.


  •