ข้อมูลแพทย์

นพ.ทองคำ สุนทรเทพวรากุล

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 11:30 น.

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  • อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานทางสาขาเอนโดครีน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship  Endocrinology  (รพ.ศิริราช)
  • Certificate  Traineeship  in  Endocrinology  and  Thyroid Research  at  University  of  Chicago.

M.D.,Faculty of Medicine, Mahidol University

Diploma of the Thai  Internal Medicine

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, Siriraj Hospital