ข้อมูลแพทย์

มนันยา ศิลปกิจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554
      - วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560