ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐพงษ์ สนธยานนท์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
15:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-