ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐพงษ์ สนธยานนท์

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
15:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี2528

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2534

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,1985

Diploma of the Thai  Internal Medicine Phramongkutklao Hospital,1991