ข้อมูลแพทย์

ทพญ. สิริกุล ลีลาจารุวรรณ

ทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 18:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
10:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
10:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์
10:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

<