ข้อมูลแพทย์

พญ. กฤษณี เทพประเทืองทิพย์ วงศ์มีฤทธิ์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 13:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 13:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2549 
- วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2554