ข้อมูลแพทย์

นพ.กสานติ์ สีตลารมณ์

แผนกโรคมะเร็ง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

อายุรแพทย์สาขาโรคมะเร็ง


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์


  •