ข้อมูลแพทย์

ทพ. รวีวรรณ ทองพูล

ทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
10:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก   
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อพ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก เมื่อพ.ศ. 2550