ข้อมูลแพทย์

ทพ. ธราธิป สุทธิสัมพัทน์

ทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตกรรมจัดฟัน          

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2537

- Certificate in Orthodontics, New York University  2011

- Certificate in Implant Dentistry, New York University 2011