ข้อมูลแพทย์

พญ.อุไรพรรณ ทัศนสุนทรวงศ์

แผนกกุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
18:00 - 22:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530
      - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ พ.ศ.2534