ข้อมูลแพทย์

นพ.อนันดร วงศ์ธีระสุต

กุมารเวช

โรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
สัปดาห์ที 2,4
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

-วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

-วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า