ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีระภาพ เสนาะวงษ์

แผนกนิติเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
เฉพาะนัด
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2522

วุฒิบัตรนิติเวชศาสตร์ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2528

วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบิน ปี 2532

แพทย์แผนกนิติเวชโรงพยาบาลวิภาวดี