ข้อมูลแพทย์

พญ. อนุสรา เพชรผุด

โรคเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
13:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

อายุรแพทย์สาขาโรคเลือด


  • แพทยศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล


  •