ข้อมูลแพทย์

พญ.พนีดา จันทภาษา

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 15:00 น.
วันพุธ
08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542

 - อบรมแพทย์ประจำบ้าน  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2548

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ปี 2551  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์