ข้อมูลแพทย์

พญ.พนีดา จันทภาษา

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 15:00 น.
วันพุธ
08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542

 - อบรมแพทย์ประจำบ้าน  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2548

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ปี 2551  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,1999

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, 2005

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care Chulalongkorn Hospital,2008