ข้อมูลแพทย์

พญ. ขนิษฐา อุดมพูนสิน

บริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2517

- วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ ปี2522

<