ข้อมูลแพทย์

พญ. วิไลรัตน์ โตวิริยะเวช

ศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2548

     - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2554

     - ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2554-2555

     - Certificate of Clinical Training in Minimally Invasive Endocrine Surgery, Nippon Medical School Hospital, Sendagi Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 2015.