ข้อมูลแพทย์

นพ.ไชยสิทธิ์ มัจฉริยกุล

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 15:00 น.
วันอังคาร
08:30 - 15:00 น.
วันพุธ
08:30 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 12:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539

    - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ.2545