ข้อมูลแพทย์

นพ. สามารถ นิธินันทน์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
09:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-      แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

-       วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

 

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

Diploma of the Thai Board of Neurology

<