ข้อมูลแพทย์

พญ. สุมนา อร่ามเรือง

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:30 - 16:00 น.
วันอังคาร
07:30 - 16:00 น.
วันพุธ
07:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
07:30 - 15:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2521

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2527

 

 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,1978

Diploma of the Thai  Internal Medicine Faculty of Medicine Chulalongkorn University,1984

 


     

 

 

 

 

<